NG80B 6X4 ЗҮТГҮҮР


 
NG80B 6X4 ЗҮТГҮҮР                                                                                        BEIBEN PRODACT MANUAL
Ерөнхий үзүүлэлт
Автомашины марк 2638S 2643S 2646S 2648S
Бүхээг / Кабин / NG80B загварын ортой бүхээг  
Хөдөлгүүрийн стандарт WEICHAI брендын ЕВРО2, ЕВРО3 стандартын усан хөргөлттэй дизель хөдөлгүүр
Хөдөлгүүрийн хүч 380 морь 430 морь 460 морь 480 морь
Хурдны хайрцаг FAST GEAR брендын урагшаа 12-16, хойшоо 2 шатлалтай
Хөтлөх тэнхлэг 6х4
Тэнхлэг хоорондын зай 3800+1450
Түлшний банк 400л төмөр банк
GPS төхөөрөмж Сонголттой
Тэнхлэг  Урд 7.5тн Хойд 13тн
Дээд хурд 90-160км/ц
Чиргүүл чирэх эмээл JOST брендын Ø60, 90мм пальц суух
Эйркондешн Байгаа
Дугуй CHENGSHAN брендын 12.00R-20, 12.00R-22.5 даацын дугуй
Даац 30-140тн чирэх хүчтэй