NG80B, V3 ПОРТВОЙ 6Х4

 
NG80B, V3 ПОРТВОЙ 6X4
Ерөнхий үзүүлэлт
Автомашины марк 2634P
Бүхээг / Кабин / NG80B загварын бүхээг, ортой болон оргүй сонголттой
Хөдөлгүүрийн стандарт WEICHAI брендын ЕВРО2, ЕВРО3 стандартын усан хөргөлттэй дизель хөдөлгүүр
Хөдөлгүүрийн хүч 340 морь
Хурдны хайрцаг 9T1680
Хөтлөх тэнхлэг 6х4
Тэнхлэг хоорондын зай 5050+1450мм
Түлшний банк 400л төмөр банк
Кран даац 15 тн
Тэнхлэг Урд тэнхлэг 7.5тн, Хойд тэнхлэг 13тн-ний даацтай 
Эйркондешн Байгаа
Дугуй CHENGSHAN брендын 12.00R-20, 14.00R-20 даацын дугуй
Даац 26тн
Тэвшний багтаамж 20м³